Nore og Uvdal:
Nore kirke

Nores gamle stavkirke fra annen halvdel av 1100-tallet var 700 år senere i så sørgelig forfatning at den ble besluttet erstattet med en ny kirke. Arkitekt Jacob Wilhelm Nordan utarbeidet tegninger til en ny kirke ved Nore prestegård i 1871, men prosjektet måtte endres betraktelig etter at det i 1874 ble besluttet å reise to kirker i sognet.

Det opprinnelige basilikaforslaget ble redusert til en langkirke, og byggearbeidene ble utført i årene 1879-80 under ledelse av byggmester Gulbrand Johnsen (Finholt) fra Nes på Romerike, som samtidig var ansvarshavende for oppføringen av sognets andre kirke, opprinnelig kapell, på Skjønne, som var tegnet av arkitekt Henrik Nissen. Johnsen hadde allerede i 1860-årene arbeidet med Nordan som arkitekt, ved byggingen av Nittedal kirke (ferdig 1869). Både Nore og Skjønne kirker ble innviet tirsdag 5. oktober 1880. Den opprinnelige planen var å rive den gamle stavkriken, men professor Lorentz Dietrichson tok initiativet til en bevaring på stedet. I 1888 ble denne overlatt til Foreningen til norske Fortidsminners Bevaring, som også eier Uvdal stavkirke.

Nore kirke er bygget på samme måte som Skjønne kirke, med hovedbygg utført i panelt laft, skiferkledt tak, og et tårn i panelt bindingsverk. Tårnet har et tak mellom fire gavlspisser og kryssende møner. På mønekrysset hviler en spirkronet takrytter som er rotert 45° på tårnet. Kirkens stiluttrykk er en enkel nygotikk, med en meget beskjeden bruk av ytre ornamentale virkemidler.

Kilder:
Folkedansen rundt Skjønne kirke
NIKU om Skjønne kirke
NIKU om Nore kirke
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Nittedal_kirke
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Jacob Wilhelm Nordan

Bygningsoversikt

Et utvalg norske kirker

Utvalgte utsnitt: 
Kirken sett i perspektiv

Detalj av front og inngangsparti

Detalj av tårn og spir

Detalj av vinduGeir Tandberg Steigan

 
© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no