Oslo:
Akersgaten 73b

Dette toetasjes huset ble oppført omkring 1840, og er et enestående eksempel på denne typen byggeskikk i Akersgaten. Huset er utført i en sen empirestil, med valmet tak, markerte hjørner, regelmessig plasserte vinduer og et inngangsparti som markerer midtaksen. Iløpet av 1800-tallet ble det etablert flere forretninger her, og første etasje gjennomgikk endel forandringer.

Huset er mest kjent for et vognmannsfirma som lenge hadde tilhold i gården. Hans Marthin Kristiansens eksklusive hestekjøretøyer var populære blant byens velstående borgere. Kongehuset var faste kunder hos stas-vognmann H. M. Kristiansen, og hans kjøretøyer var populære til bruk ved utenlandske statsbesøk. Kristiansen etablerte sitt firma i 1873, og fikk tidlig tilhold i bakgården her, hos skiftende gårdeiere. I et par tiår, frem til tidlig på 1890-tallet tilhørte eiendommen baker og kjøpmann Jens Christian Dahlin, som selv bodde i gården sammen med mange leietagere. Henimot århundreskiftet var fru Augusta Haneborg eier.

Kilder:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bd. 1
Kristiania byes Matrikul 1892
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2003 arc!