Oslo:
Skøyenhaugen/Villa Collett, Arnstein Arnebergs vei 13

Denne villaen ble oppført i 1923 for brukseier Johan Collett, ved arkitekt Magnus Poulsson. Tomten tilhørte et areal på omkring 200 mål som ble skilt ut fra Nedre Skøyen, og delvis solgt ut til boligtomter.

Collett overtok i 1896 bestyrelsen av Bangdalsbruket og Salsbruket i Namdalen etter sin fars død, og var dessuten styremedlem i en rekke norske industriforehavender.

Villaen er oppført i tre, over to fulle etasjer, og har en streng, sluttet form, med helvalmet, skifertekket tak. Fasadene er utført i tjærebredd panel. Mot vest bryter et polygonalt karnapp over én etasje den strenge bygningsformen. Hovedfasaden vender mot syd, og deles inn av kraftige, vertikale bånd. Vinduene er smårutede, og flankeres av skodder. Stiluttrykket er påvirket av nasjonal byggekunst fra 1700-tallet, og benevnes gjerne som sorenskriverstil eller nordisk nybarokk. I tillegg til våningshuset ble det også oppført en sjåførbolig.

I 1959 ble det bygget en liten balkong mot øst.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Hvem er hvem? 1934, utgitt av Hj. Steenstrup - H. Aschehoug & Co.

Skøienboken : Nicolai Andresen og Peter Heinrich Butenschøns felles etterkommere. 1 : Skøiens historie før 1895 Nicolai Andresen og Peter Heinrich Butenschøns felles etterkommere: Butenschøn, August A., Oslo : I/S Skøienarealene, 1984

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Magnus Poulsson© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no