Oslo:
Villa Frich, Bolteløkken allé 1

Denne høytliggende villaen ble byggemeldt i 1897 til Eugenies gate 12 av brukseier Jacob Frich ved arkitekt Peter Lauritz Lowzow. Huset ble benyttet som leiegård, og er bygget i en enkel sveitserstil, opprinnelig med en symmetrisk fasade mot Bolteløkken allé, med gavloppbygg og balkong som midtaksens markører. Inngangspartiet er av klassisistisk type.

Blant beboerne her ved folketellingen anno 1900 var skibsreder Ragnvald Knudsen, forfatter og bladmand Rosenkrantz Johnsen og folkeskolelærerinne Christiane Vold.

Kilde:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/

Geir Tandberg Steigan
Peter Lauritz Lowzow

Bygningsoversikt, Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon


Perspektiv fra Eugenies gate


© 2007 arc!