Oslo:
Bryn bedehus, Johan Evjes vei 4

Bryn og Omegn Indremisjonsforening, en avdeling av Østre Akers menighet, lot i 1921-22 oppføre sitt bedehus ved arkitekt Gerhard Røed Henriksen. Bedehuset består av en høy hovedbygning og en lav sidefløy, og har panelte fasader. Hjørnene er markert med diskrete pilastre, og på hovedfløyens møne er en barokkpreget takrytter i beskjeden størrelse. Inngangspartiet har en kraftigere artikulering enn eksteriøret ellers. Stiluttrykket er nordisk nybarokk preget av klassisisme.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
KMA - Fellesskapets bygninger og anlegg

Geir Tandberg Steigan
Gerhard Røed Henriksen

Bygningsoversikt, Oslo

Norske kirker

Til Arkitekturhistorie med navigasjon


Perspektiv fra Johan Evjes vei


Detalj av hovedinngangen© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no