Oslo:
Bryn jernbanestasjon

Bryn stoppested ble etablert i 1858, da man allerede fra 1854 hadde stoppet togene her for å sette på ekstra bremser til den bratte innkjøringen til Christiania. En senklassisistisk stasjonsbygning ble oppført her i 1884, men i forbindelse med omleggingen til dobbeltsporet jernbane ble det i 1902-03 oppført en ny stasjonsbygning i tre på nordsiden av skinnegangen. Denne bygningen ble prefabrikert ved Strømmen trævarefabrik etter tegninger av arkitekt Finn Knudsen. Bygningen har en asymmetrisk fasade mot skinnegangen, med et baldakinoverbygg som kompositorisk tyngdepunkt. Huset er holdt i en enkel ny-Louis-Seize-variant, med horisontalt panel og markerte hjørnepilastre. Vinduene er preget av jugendstil. Arkitekt Knudsen tegnet i samme periode stasjonsbygninger på Alna og Strømmen i samme stil.

Murbygningen ble beholdt som stasjonsmesterbolig etter at trebygningen ble oppført, og den ble senere lokaler for Norsk Jernbaneklubb.

Kilder:
Complet færdige huse - Strømmen trævarefabrik - Ferdighusproduksjon 1884-1929
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
http://www.njk.no/ - Norsk Jernbaneklubb

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Finn Knudsen

Til arc!3s hovedside med navigasjon


Vokterboligen© 2005 arc!