Oslo:
Nystuen, Daas gate 18

Nystuen er et sjarmerende trehus i lett gotiskpåvirket trestil, med et stort takutheng og spennende bærekostruksjoner for takuthengene, oppført for professor Ernst Ferdinand Lochmann i 1860-årene. I 1892 ble cand. Jur Carl Wulff-Engh eier av Nystuen. Han foretok noen mindre endringer på huset i 1895, blant annet for å øke boflaten i loftsetasjen, som han leide ut.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 7

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Fasadedetalj


Huset sett fra vest

Detalj av balkong og vindu[tilbake]


© 2000 arc!