Oslo:
Solberg, Damstredet 1-3

I 1765 ble en tømmerbygning flyttet hit til Damplassen av billedhugger, hjulmaker og kjøpmann Ole Meyer. Denne tømmerbygningen er en lav, énetasjes bygning, plassert til venstre for det nåværende hovedhuset. Meyer ga huset navnet Solberg.

Nevøen, billehugger Andreas Hansen Meyer, overtok i 1767 Solberg. Han virket også som hjulmaker. Huset gikk i 1805 igjen i arv, denne gang til Andreas Hansen Meyers yngste sønn, Ole Meyer, som i 1838 lot oppføre det to-etasjes hovedhuset, i en svært enkel klassisistisk stil. Året etter flyttet den nygifte Henrik Wergeland, en venn av Ole Meyer, inn her, som leieboer i første etasje. Wergelands hest, Veslebrunen, hadde losji på stallen i bakgården. Vergeland tilbragte to produktive og lykkelige år av sitt liv her, før han i 1841 flyttet til Grotten. Dette året døde også huseieren, Ole Meyer, og fostersønnen, hjulmaker Niels Iversen, arvet eiendommen.

Som leieboer hos ovennevnte Niels Iversen fant man i 1845 den svært kjente arkitekt Heinrich Ernst Schirmer, som var blitt overtalt til å reise til Norge av sin fars venn, den enda mer berømte kunstmaler og professor I. C. Dahl. Samtidig hadde også senere general og statsråd Nils Christian Irgens bolig her.

På 1870-tallet overtok politibetjent H. T. Heggen husene, før Kristiania kommune kjøpte dem i 1911. Hammersborg barnehave har i en årrekke holdt til her, ved inngangen til Damstredet som vesentlig ellers ble bebygget i perioden 1810-1860, og er i dag en vakker levning fra den gamle Bergfjerdingen. På damplassen ble en dam gjenfylt på begynnelsen av 1850-tallet. Dammen bar navnet Billedhuggerdammen, etter billedhuggerne som bodde her, og den er opphav til navnet Damstredet. Eiendommen er da også kalt Billedhuggerløkken.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 6
Olso Byleksikon, 3. Utgave, 1987
Kristiania Bys Matrikul, 1899

Geir Tandberg Steigan

[tilbake]


© 2000 arc!