Oslo:
Skovstuen, Fossilveien 14

Skovstuen er et av de eldste bevarte sommerhusene på Malmøya. Huset ble bygget i 1872 for agent Gudmund Fredrik Myhre fra Skien, med privatbolig ved Grev Wedels plass i Kristiania. Her tilbragte han somrene med sin tallrike barneflokk. Etter agent Myhre var grosserer A. Halvorsen Skovsuens eier, før professor B. Halvorsen overtok.

Skovstuen er en enkel, asymetrisk komponert villa, bygget over halvannen etasje, med en siderisalitt med svevegavl, typisk for densåkalte sveitserstilen. Husets dekor er svært enkel, med unntak av den ene kortveggens glassveranda, som er gitt et utseende påvirket av nygotikk. Dette partiet har svært forseggjort dekor.

Anvendt litteratur:
Malmøya - Årbok for Søndre Aker historielag 1984

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Utvalgte utsnitt: 

Glassverandaen© 2001 arc!