Oslo:
Glitner, Frognerveien 15

Huset er oppført omkring 1860 for handelsfullmektig Anton A. Haslund, på en tomt utskilt fra Lille Frogner. Like i nærheten ble Vedøløkken bebygget med tilsvarende små trehus i den populære nasjonale trestil. Haslund hadde her flere leieboere før byråsjef Thorvald Lyng overtok stedet kort etter 1865. Huset er ombygget noen ganger, og det nybarokke dekorasjonselement stammer sannsynligvis fra en ombygging tidlig på 1900-tallet.

I det tyvende århundrets siste tiår var Glitner eiet av Galleri Acanthus, og etter dette har huset vært privatbolig.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 7

Geir Tandberg Steigan

[tilbake]


© 2000 arc!