Oslo:
Frognerveien 19

Denne villaen ble oppført i 1892 etter arkitekt Hjalmar Welhaven. Husets eier og beboer på 1890-tallet var Karl August Hansen, generalmajor, generalinspektør og sjef for ingeniørvåpnet. Generalmajoren var fra Kristiania, men på 1870-tallet var han stasjonert både i Halden og Fredrikstad.

Huset har en sammensatt bygningskropp, med asymmetrisk komponerte fasader og en grunnplan formet som en ujevn, omvendt L. Det er bygget i lafteplank, og er holdt i såkalt nasjonal tømmerstil, en forenklet dragestilsvariant.

Kilder:
Kristiania bys matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Oslo byarkivs byggesaksarkiv

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Hjalmar Welhaven

Utvalgte utsnitt: 

Fasadetegning, fasade mot syd


Situasjonsplan© 2001 arc!