Oslo:
Frydenberg, Frydenbergveien 37

Frydenberg gård ble kjøpt av Adam Severin Hiorth i 1858, og det er antagelig på denne tiden våningshuset på gården fikk sitt nåværende preg. Enten var dette et nybygg eller en betydelig utvidelse av gårdens gamle våningshus.

Huset er meget stort, med en langstrakt rektangulær grunnflate. Det er holdt i en beskjeden sveitserstil. Frydenberg ser ut til å være utvidet ved flere anledninger, blant annet ved et utbygg mot haven.

Adam Hiorth (1816-71) tok etter en reise til England - der han lærte spinneriteknikk - initiativet til grunnleggelsen av Nydalens compagnie i 1845. Adam Hiorth var en foregangsmann innen industri handel.

Gården ble tidligere kalt Søndre Hasle, men eieren fra 1726, Mathias Rosenberg, innførte navnet Frydenberg. Fra 1919 eides gården av A/S Per Kures byggeselskap. I huset drives idag Frydenberg barnevernsenter.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon, Kunnskapsforlaget, 2000
Aschehougs konversasjonsleksikon, 1947

Geir Tandberg Steigan

[tilbake]


© 2000 arc!