Oslo:
Nicolailøkken, Geitmyrsveien 33

Denne løkkeeiendommen ble i 1843 solgt til høker L. Nicolaisen av magistraten i Christiania. Det var dengang ingen bebyggelse her, men husene ble antagelig oppført for Nicolaisen like etter. Fra 1852 til 1890-tallet var eiendommen gjennom flere eierskifter, der alle eierne hadde slektsbånd til hverandre og ingen bodde på eiendommen; grosserer Jacob Meyer, sorenskriver Johan Henrik Egeberg, rittmester Peder Cappelen Egeberg og skolebestyrer Fredrik Gjertsen. Kongelig fullmektig Ferdinand Nicolai Roll var beboer på løkken i 1860-årene. Han ble senere stortingsmann, statsråd og sorenskriver i Romsdal. En leieboer hos Gjertsen i 1890-årene var oberstløytnant Hans Unger Berg. Sent på 1890-tallet var eieren av Nicolailøkken Johan Staxrud fra Gran, bestyrer av kommunens leiegårder. Etter ham overtok vognmann Hans Christiansen, som også var beboer her i flere tiår.

Huset er en representant for den tidligste utgaven av den såkalte sveitserstilen i Norge, og har en enkel, sluttet form, beslektet med empirens hus, men det dekorative utstyr representerer historismens trestil, og likeledes takutstikket som her er uvanlig stort.

Kilder:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bd. IV
Kristiania byes Matrikul 1892
Kristiania byes Matrikul 1899
Oslo skattetakstmatrikkel 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2003 arc!