Oslo:
Gimle, Gimle terrasse 1

Gimle er et svært gammelt løkkehus i empirestil med halvvalmet tak. Det ble ombygget for grosserer, og direktør for Nydalens Compagnie, Peter Petersen i 1856. Ved denne ombyggingen ble det, der det før bare var en ark med balkong, utstyrt med en veranda tegnet av Heinrich Ernst Schirmer & Wilhelm von Hanno. Det to-etasjes verandapartiet er eksempel på noe Schirmer og von Hanno hadde utført i flere varianter i samtiden, og denne typen skulle sette sine spor i sveitserstilsarkitekturen her til lands i flere tiår fremover. Dette verandapartiet, med den doble bjelkebuen og de radiære spilene, er senere blitt fjernet. På inngangssiden er huset noe forandret, og inngangspartiet stammer nok fra ovennevnte ombygging.

Sommerstid ble her holdt kulturaftener og stilige havefester. Petersen, som i tillegg til det ovennevnte var generalkonsul for Østerrike-Ungarn inviterte både kjente kunstnere, forretningsfolk og fyrster til disse tilstelningene.

Peter Petersen er også mannen bak bygningskomplekset Victoria terrasse i Oslo, som han fikk oppført på 1880-tallet med arkitekthjelp fra Henrik Thrap-Meyer.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 3
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Huset sett fra Gimle terrasse[tilbake]


© 2000 arc!