Oslo:
Grefsenåsen kapell

Dette kapellet ble opprinnelig oppført som "Kirkens hus" ved jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, i regi av Det norske lutherske indremisjonsselskap. Kirken ble oppført med statlig og privat finansiering, etter tegninger av arkitekt Harald Aars.

Etter at bygningen hadde tjent sin nytte under jubileumsutstillingen, ble den på initiativ av Tøyens småkirkeprest Michael Hertzberg - "Treskopresten" - kjøpt av Tøyens småkirkemenighet og gjenoppført på Grefsen i årene 1915-16 under navnet Grefsenåsen kapell. Det kostet kun 4000 kroner å kjøpe selve kirkebygningen, mens flyttingen beløp seg til hele 20000 kroner, og ble bekostet av grosserer Tobias Larsen. Kirken ble administrert som et anneks av Tøyen, og var oppført i tre, med en uvanlig høy og kompakt komposisjon. Stilmessig hadde den middelalderske undertoner, med en artikulering preget av nordisk nybarokk. Et kort, kraftig tårn med svakt skrånende vegger var plassert midt på det bratte mønet. Selve hovedvolumet var flankert av to små portstuelignende bygninger plassert symmetrisk.

Grefsenåsen kapell er dessverre revet.

Anvendt litteratur:
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956 (bilde fra boken)

Andre kilder:
http://www.hf.uio.no/humanioradagene/foredrag/knut.html

Geir Tandberg Steigan
Harald Aars

Jubileumsutstillingen i Kristiania, 1914

Et utvalg norske kirker

Bygningsoversikt, Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2002 arc!