Oslo:
Militærhospitalet, Grev Wedels plass 1

Militærhospitalet er en svært omfattende L-formet bygning som opprinnelig sto i det såkalte Empirekvartalet ved Akersgaten. Dens arkitekter var Johan Raphael Poussette og dr. med. Jens Bang, og den ble bygget i 1807. Opprinnelig var bygningen upanelt, med blottlagt tømmer, og påvirket av 1700-tallets stilidealer.

I 1826 ble Rikshospitalet opprettet, og man overtok Militærhospitalet. Ved denne anledningen ble bygningen panelt og fikk empirefasader. Arkitektene bak forandringene var Christian Heinrich Grosch (som i 1828 innledet sitt virke som byens stadskonduktør) og bergråd Christian Ancher Collett. Bygningen har halvvalmet tak og liggende panel. Den er utstyrt med hjørnekvadre i tre, og er en etterligning av samtidig stenarkitektur.

Bygningen fungerte som Rikshospital til 1883, da dette ble flyttet til Pilestredet. Siden var her departementskontorer og lokalet for politi og påtalemyndighet. Bygningen ble besluttet revet i 1952, og de to fløyene ble fagmessig demontert i 1954 og 1962. Materialene ble kjøpt av Sofie Helene Wigert. Militærhospitalet ble revet for å gi plass til det nye regjeringskvartalet (arkitekt Erling Viksjø).

Gjenreisingen av Militærhospitalet ble påbegynt i 1981 ved arkitektfirmaet Torp & Torp, og bygningen sto klar til bruk i 1984. Den monumetale bygningen omkranser sammen med festningsvollene en gårdsplass, mens hovedfasaden vender ut mot Grev Wedels plass. Selskabet for Oslo Byes Vel - som var en drivkraft i gjenreisningsarbeidet - holder til i bygningen

Anvendt litteratur:
Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget, 2000
Arno Berg - Det Gamle Christiania, 1965

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Christian Heinrich Grosch

Utvalgte utsnitt: 

Fasade mot Grev Wedels plass


Tverrfløyen


Detalj av fasadeparti© 2000 arc!