Oslo:
Militærhospitalet, Grev Wedels plass 1

Tverrfløyen.

[tilbake]


© 2000 arc!