Oslo:
Gyldenløves gate 38

Denne leiegårdsvillaen ble bygget i 1891 for eiendomsspekulanten Edvin Pedersen, etter tegninger av arkitekt Bernhard Steckmest. Pedersen hadde flere eiendommer rundt Briskeby, og benyttet også ved andre tilfeller Steckmest som arkitekt, blant annet for to av nabohusene i Gyldenløves gate. Henimot århundreskiftet var eiendommen kommet i svensken Josef Andersens besittelse. Blant Andersens leieboere ved århundreskiftet var tre søstre Heyerdahl, og én av de fem husstandene var Andersens egen familie.

Huset er utformet som en tradisjonell sveitservilla over to og en halv etasje, med en sluttet form og et fremskutt, midtstilt verandaparti i husets fulle høyde. Huset har liggende panel og er utsmykket med enkle ornamentale virkemidler.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Bernhard Steckmest

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2003 arc!