Oslo:
Oleløkken, Hallings gate 5

Løkkebygning oppført for Ole Jacob Broch, 1847-49. Eiendommen kalles Oles løkke, eller Oleløkken, til tross for at innehaveren selv ga den navnet Fagerheim. Huset hadde frem til det tyvende århundres siste tiår adressen Ullevålsveien 25. Ole Jacob Broch var både politiker og matematiker, og grunnla livsforsikringsselskapet Gjensidige, og sammen med Hartvig Nissen opprettet han Nissens latin- og realskole.

Bygningen, som er to og en halv etasje høy, har endel til felles med husene i bydelen Bag Slottet, men her er den sveitsiske inspirasjonen mer uttalt, med kraftigere utkraget tak. De små vinduene i endegavlen finnes også her, denne gangen åttekantede, og de større vinduene er inndelt på samme måte; t-post med ruteinndeling av nedre felt. Samtidig er denne bygningen vertikalpanelt, og har et kraftig ornamentert horisontalbånd som markerer etasjeskilklet mellom første og annen etasje. Dette minner om Schwensens gate 11, som er bygget like etter. Noe uvanlig er komposisjonen av husets langsider, der de fem vinduene i første og annen etasje ligger sentrert på langsiden, med god avstand til hjørnene.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 7

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Huset sett fra en annen vinkel


Vinduer og dekor i annen etasje[tilbake]


© 2000 arc!