Oslo:
Solbakken, Harald Rømckes vei 11

Huset Solbakken ble bygget for boktrykker Peter T. Malling i 1858. Det var holdt i en "klassisk" sveitserstil, med den karakteristiske midtstilte verandaen med rundbuer og kniplingsarbeider i annen etasje.

Solbakken tilhørte i 1903 fru Betzy Malling.

Villaen ble forlenget ved et tilbygg i 1919, utført av Bygdøys egen byggmester Torsten Torstensen, som fra 1880-tallet utførte svært mange byggearbeider der. Gjennom denne ombyggingen mistet huset noe av sin opprinnelige karakter, ettersom to tilbygg ble tilføyet i bygningens frontparti.

Huset ble siden omgjort til tomannsbolig.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon, Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Matrikkel for Aker, 1903

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Detalj av endegavl[tilbake]


© 2000 arc!