Oslo:
Hoffsbakken 2

Denne høyt beliggende villaen ble oppført i 1915 for kaptein Søren Christoffer Falck-Muus ved arkitekt Hans Backer Fürst. Ansvarshavende byggmester var C. Edvardsen. Villaen har en sammensatt, asymmetrisk komposisjon, der et høyt, fremskutt gavlparti med karnapp danner tyngdepunktet. Sidegavlene har halvvalmet tak. Huset har liggende panel, og et stiluttrykk påvirket av norsk 1700-tallsarkitektur og jugendstil. I 1921 ble huset tilbygget et verandatak.

Kilde:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/

Geir Tandberg Steigan
Hans Backer Fürst

Bygningsoversikt, Oslo

Til Arkitekturhistorie hovedside med navigasjon© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no