Oslo:
Holmenkollen turisthotell I

I 1888 kjøpte Dr. Ingebrigt Christian Lund Holm 100 mål tomt av Holmenkol-Voxenkol-Selskabet, og stiftet et aksjeselskap der de største medeiere var bryggerieier Ellef Ringnes og grosserer Alfred Larsen. Man igangsatte straks byggingen av sitt første hotell etter tegninger av arkitekt Holm Munthe. Hotellet ble oppført i to etapper, under ledelse av byggmester Ole Andersen. Ettersom hotellet også ble utformet i to etapper, menglet det en overordnet arkitektonisk helhet, men fremsto som et ganske sammensatt byggverk. Første byggetrinn - den østre fløy - ble åpnet for publikum 15. september 1889. Den mer vertikalt strebende østfløy ble ferdig noe senere, og hotellet ble straks meget populært blant hovedstadens borgere - som restaurant og utfartssted. Hotellet var utført i dragestil, med mange fremspring, høydevariasjoner og verandaer, og et tårn med spir som avslutning i vest. Den noe merkelige komposisjonen ga stedet et spsielt romantisk preg. Restaurantens værelser var eksklusivt og kostbart innredet.

Allerede i 1895 var det slutt. Hotellet brant ned kvelden den 31. mars dette året.

Anvendt litteratur:
Byminner nr. 3, 1970

Fotografiet er hentet fra et gammelt postkort.

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Holm Munthe

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2002 arc!