Oslo:
Skovly, Høyboveien 12

Skovly ble bygget av og for tømmermester Claus Fredrich Gaden i 1877. Gaden var fra Oldesloe i Holstein, og hadde sin bybolig i Kjeld Stubs gate 3. Gaden kom til Christinia før 1865, og døde på 1890-tallet. Etter Gaden var handelsborger og gårdeier Emil Eliesen fra Stange eier av Skovly.

Skovly ligger høyt i terrenget, med godt utsyn over fjorden. Huset er utført i en enkelt artikulert sveitserstil, der vinduene er store og har vindusomramminger påvirket av senklassisisme. Alle fasadene er enkelt komponert, og hovedfasaden er utstyrt med en liten, nygoptisk gavl.

Huset er blitt noe tilbygget i nyere tid.

Anvendt litteratur:
Malmøya - Årbok for Søndre Aker historielag 1984

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Utvalgte utsnitt: 

Detalj av vindu© 2001 arc!