Oslo:
Parkodden, Høyboveien 13

Dette huset ble bygget i 1880 som sommerbolig for hypotekbankassistent A. Borchgrevinck, som selv ga stedet navnet Solbakken. Eiendommen ble i 1899 overtatt av grosserer Conrad Anker, som hadde sin privatbolig i Observatoriegaten i Kristiania. Det var Conrad Anker som ga eiendommen navnet Parkodden. Grosserer Ankers sønn, jernhandler Ferdinand Oswald Conrad Anker, fikk Parkodden i 1911.

Det er ukjent hvem som utormet selve huset. Det er utført i en nøktern nygotisk trestil med en symmetrisk hovedfasade. Huset er bygget i upanelt laft, over halvannen etasje. Midtpartieter flankert av to lave, fremskutte glassverandaer.

Anvendt litteratur:
Malmøya - Årbok for Søndre Aker historielag 1984

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo© 2001 arc!