Oslo:
Sommerro, Høyboveien 9

Sommerro ble bygget i 1877, av murmester Heinrich Karsten fra Mecklenburg. Murmester Karsten var gift med Ida Pfützenreuter, søster til Malmøyas siste eneeier, Carl Sebastian Pfützenreuter. Heinrich Karsten var en driftig entreprenør i hovedstaden, men parets barn, som nok har hatt stor glede av somrene på Malmøya, har oppnådd en betydelig kunstnerisk anerkjennelse. Mest kjent er maleren Ludvig Karsten, men også hans søstre Marie (interiørarkitekt) og Kristine (tekstilkunstner) vant betydelig ry for sine arbeider.

Sommerro er et klassisk, enkelt panelt sveisterstilshus over halvannen etasje, med en sluttet bygningskropp. Det er tilføyet et lavt tilbygg på den ene kortenden i nyere tid. Gavlen på motsatt kortende er spesielt interessant, der veggens øverste del er oppdelt i felter med vinduer på uvanlig vis.

Anvendt litteratur:
Malmøya - Årbok for Søndre Aker historielag 1984
Tradisjon og fornyelse - Norge rundt århundreskiftet, Nasjonalgalleriet, 1995

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo© 2001 arc!