Oslo:
Sommerro, Kongsveien 70

Denne villaen ble bygget i 1906 for Peter Otto Hurup fra Kristiansand, Handelsreisende i Brandeviin. Hurup drev blant annet brennevinssalg i Molde omkring århundreskiftet, men var da bosatt i Sorgenfrigaten i Kristiania.

Ansvarshavende byggmester Kristian Stensrud fra Vang i Hedmark tegnet også huset, som et av hans få selvstendige arbeider i Kristiania-området. Huset har en symmetrisk komponert hovedfasade, med en dominerende, fremskutt, søylebåren altan flankert av to polygonale karnapper. Over altanen er et midtstilt gavloppbygg. Villaen er utført i nyklassisistisk stil, med markerte hjørner og horisontal panel. Vinduene er modernisert, og har ikke sitt opprinnelige preg.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Dag Arne Midtbø
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Foto: Dag Arne Midtbø

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Fra husets bakside


Vedovn


Detalj av vedovn© 2003 arc!