Oslo:
Villa Sole, Kronveien 1a

Villa Sole ble reist i det på den tiden ganske øde landskapet ved Nedre Ljan for den anerkjente dekorasjonsmaler Halfdan Davidsen. Han engasjerte arkitekt Carl Michalsen for å tegne huset, som ble oppført i tiden 1897-99. I 1899 ble et stabbur bygget, også etter arkitekt Michalsens tegninger. Tunet fullendes ved annekset som ble oppført i 1923 etter Davidsens egne tegninger. Stilen er en noe enklere nasjonalromantisk utgave enn hovedhuset. Annekset ble bygget for Davidsens to ugifte søstre, og i dagligstuen finnes et veggmaleri Davidsen utførte sammen med en kollega.

Arkitekt Carl Michalsen etablerte seg som arkitekt i Kristiania i 1890, og var aktiv til 1930-tallet. Under byggeboomen på 1890-tallet tegnet han en mengde leiegårder, før han etterhvert tilsluttet seg arkitektene Ove Ekman og Einar Smith i firmaet Ekman, Smith, Michalsen. Da lederskikkelsen Ekman gikk av med pensjon, tok Carl Michalsens sønn Eystein hans plass, og firmaet het så Michalsen, Smith, Michalsen, og tilslutt bare Michalsen og Michalsen.

Villa Sole er preget av to av datidens ledende stilretninger innen trearkitekturen. Den nasjonale dragestilen er gjort mindre tydelig, da den er ispedd endel jugend. Både innvendig og utvendig blandes disse to stilretningene, som heller ikke var motsetninger. Datidens sølvarbeider fra Tostrup og David-Andersen demonstrerer tydelig hvordan den nye jugendstilen tok opp i seg den etablerte dragestilen. Den internasjonale jugendstilen tok alltid opp i seg nasjonale særtrekk der den kom. Materialet Sole er bygget av er malmfuru av usedvanlig høy kvalitet

Dekorasjonsmaler Davidsen var på samme tid leder for et stort malerfirma. Under oppussingen av Det kongelige slott i perioden etter 1905, deltok han med en stab på 20-30 mann. Davidsen utførte ellers en rekke malerarbeider, både innvendig og på fasader. Han har utført fasadedekoren på Skreddergården (Akersgaten 20, 1894, Arkitekt Christian Reuter). Dekoren har feilaktig vært tilskrevet Arne Fladager. Davidsen utførte dessuten en rekke faner, for skoler og organisasjoner. De opprinnelige takmaleriene i Villa Sole sto imidlertid hans lærling Finn Krafft for. Disse gikk tapt ved en brann 5. juni 1984. Huset ble svært ødelagt, betegnet som totalskadet, men ble restaurert, og var innflyttingsklart sommeren 1985.

Av innvendig dekor er spesielt jugendporten mellom salongen og kontoravdelingen bemerkelsesverdig. Porten bærer preg av dragestil, og portstolpene er utstyrt med to kattedyr, som ble laget på nytt etter brannen, i motsetning til porten, som er original. De to opprinnelige kattedyrene ble tegnet av den samme kunstneren som står bak porten til Hafrsfjordgaten 5 i Oslo. Portens ugle er svært lik Villa Soles katter.

På det nåværende kjøkkenet finnes to stolper, som bærer oppe et intakt smårutet buevindu. Stolpene var fjernet lenge før brannen, og ble laget nye ved eierne, som har merket dem med sine initialer.

Halfdan Davidsen møtte motstand fra sin kone Gudrun da han ønsket å bosette seg så langt ute på landet. Gudrun, som var forfatteren Jonas Lies niese - forfatteren gjestet forøvrig Sole ved flere anledninger - var svært opptatt av kafélivet i Kristiania, men lot seg likevel overtale.

Kilder:
Byantikvarens arkiv
Bjørn Erik Dahlberg
Mai Nagell Reistad

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Carl Michalsen

Utvalgte utsnitt: 

Stabburet


Annekset


Soles sydfasade


Soles vestfasade


Vindu i motlys


Den ene stolpen på kjøkkenet


"Katteporten"


Detalj av "Katteporten"© 2000 arc!