Oslo:
Villa Birkely, Lambertseterveien 13b

Dette huset ble byggemeldt i 1921 og fullført først i 1926 for fru Martha Olsen, og det ble opprinnelig bygget som et pensjonat. Huset ble utformet av arkitekten Henrik Biørn. I årene 1923-25 ble det også byggemeldt en utsalgsbod ved arkitekt Biørn. Villaen ble oppført under ledelse av byggmester Martin Olsen.

Huset har en sluttet form, og en symmetrisk, klassisk komponert hovedfasade med et midtstilt verandaparti. Huset er holdt i jugendstil med referanser til 1700-tallets rokokko og klassisisme. Husets halvvalmede mansardtak og korte takutstikk er elemeter fra 1700-tallet og tidlig 1800-tall som ble gjenopptatt i trearkitekturen av arkitekt Halfdan Berle på 1890-tallet, og som kom til å prege den senere jugendarkitekturen.

Huset ble solgt i 1937, og de nåværende eiere er etterkommere etter kjøperne av huset dengang.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Berit Strøyer Aalborg
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Foto: Bjørg Aalborg

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Henrik Biørn

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2003 arc!