Oslo:
Augustenborg, Ljabruveien 42

Denne spennende sveitservillaen ligger idag utsatt til, kloss inntil Ljabruveien. Den ble bygget i 1884 for bøkker Jørgensen, og har en spesiell, sammensatt form. Bjelkeverk og utskjæringer har en form som var vanlig på 1870-80-tallet, med store buede vinduer i det dominerende parti, der vinduene i annen etasje er gitt en gotiskpåvirket form. Ellers er villaen ikke panelt utvendig, og har dermed et hovedpreg av nasjonal tømmerstil.

Hattemaker Hans H. Holm overtok huset etter bøkkeren. I 1903 sto hans kone, fru Lydia Holm, som eier. En av deres sønner, nasjonalskalden Hans Henrik Holm, bodde en tid her, sammen med sin kone, Frøydis Haavardsholm.

Villaen består idag av to sammenbyggede hoveddeler. Opprinnelig varden bakre delen et uthus, men man lot disse kobles sammen omkring 1900. Innen dette var et karnapp bygget til i 1897, ved arkitekt Alfred Christian Dahl.

Anvendt litteratur:
Fint folk i bratte bakker - Ljans historie, 1990

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Matrikkel for Aker, 1903

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Fasade mot Ljabruveien


Sydfasade med inngangsparti[tilbake]


© 2000 arc!