Oslo:
Mellbyedalen, Mellbyedalen 8

Denne villaen ble antagelig bygget som sommersted omkring 1860. Husets første eier var handelsborger Martin Malkeus Mellbye, født 1819 i Trøgstad, død 1906. Løkkeeiendommen og veien fikk begge navn etter ham. Før 1888 var Mellbyedalen kommet i grosserer Johan Sommerschield Øwres eie. J. S. Øwre (1832-1910) var fra Molde og fikk sin handelsutdannelse i Hamburg før han etablerte firmaet I. S. Øwre & Co. i Kristiania. Firmaet drev handel innen fisk og salt.

Huset er, som sedvanlig innen sveitserstilen, komponert rundt et fremskutt verandaparti. I dette tilfellet er den nedre delen noe bredere enn den øvre. Selve huset er ganske enkelt utformet, men verandaen har svært sirlig utførte kniplingsarbeider.

Huset har mistet noe av sin eleganse gjennom et kasseformet kjellertilbygg mot veien.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon, Kunnskapsforlaget 2000
Sankt Olavs orden 1847-1947

Andre kilder:
Matrikkel for Aker 1869, 1888, 1903

Geir Tandberg Steigan

[tilbake]


© 2000 arc!