Oslo:
Niels Juels gate 13

Denne store villaen ble bygget i 1888 som tomannsbolig for malermester Theodor Gunerius Rosted fra Hammerfest, etter tegninger utført av arkitekt Einar Smith. Henimot århundreskiftet var Dr. Schibbye eier av huset. I år 1900 bodde familiene Krag og Wettre her, ved handelsborger Hans P. Krag og rittmester og skolebestyrer Halfdan Wettre.

Villaen er storslagent anlagt, med gjennomgående asymmetriske fasader, og bygningsdeler som griper inn i hverandre, som gavlen og tårnpartiet som er komponert sammen mot gaten. Havefasaden domineres av de to ulike sideaksene tårn og veranda med svevegavlkonstruksjoner. Huset er utført i i såkalt sveitserstil, eller historistisk trestil, med en svakt utkraget annen etasje. Huset har meget sparsomme ornamentale virkemidler, med et spesielt brystningsbånd i overetasjen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Einar Smith

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2005 arc!