Oslo:
Solheim, Nobels gate 33

Solheim er en sveitserstilsbygning fra ca. 1860. Det er preget av datidens villastil, med et markant, sydvendt verandaparti over to etasjer. Det ble i 1891 tilbygget med et trappehus i pusset tegl på nordsiden. Statsminister Johan Sverdrup, som bodde her i perioden 1865-74, flyttet på grunn av byutvidelsen, fordi han fremdeles ville representere Aker. Siden fant man her, med adresse Frognerveien 21, først E. B. Lexow, siden Frogner politistasjon, som ved overtagelsen i 1895 fikk reist et arrestbygg på tomten. Dette arrestbygget har nå adresse Nobels gate 33b, og er i den senere tid ombygget til bolig.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 8
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999

Andre kilder:
Kristiania bys matrikul

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Det sydvendte midtparti[tilbake]


© 2000 arc!