Oslo:
Ormøy kirke, Ormøybakken 4b

Ormøens kapell ble oppført i 1891-93 etter initiativ fra innehaverne av sommerhus på stedet. Kapellet var på tenkt allerede på 1870-tallet, og til dette var det av Hr. J. C. Juul og hustru skjenket en tomt. Da saken trakk i langdrag, ble gaven trukket tilbake. Imidlertid ble tomten avkjøpt hr. Juul av grosserer Ludvig Christensen i 1891, og den ble påny skjenket til kirkebygging. Inkludert tomtens innkjøpspris beløp byggingen seg til 17.468,71 kroner; i det vesentligste gaver skjenket fra beboere og andre interesserte. Damerne bidro med en vesentlig sum, etter å ha avholdt basar.

Kapellet ble oppført etter tegninger av den kjente tyske arkitekt Bernhard Steckmest, i det vesentligste virksom i Kristiania. Steckmest utførte også tegningene til alterstaker, døpefornt og kalk og kanne, og ble for alt arbeider betalt 500 kroner. Bygget ble prefabrikert hos Strømmen trevarefabrikk, og oppført på stedet av byggmester Gulbrandsen fra Moss.

Malermester Iversen utførte gratis dekorasjonene på altertavlen, prekestolen, døpefont og brystpanel, samt i taket. Den kunstneriske utsmykning er siden endret; skulptøren Thorleif Solberg og maleren Trygve Torkildsen har ytt sine bidrag. Ormøy kirke er bygget i laftet tømmer, i et blandingsuttrykk der dragehoder, spisse gotiske buer og dragestilens romanske elementer inngår. Kirkens størrelse er svært beskjeden, men den ligger godt til på en bakketopp. Det gotiske uttrykket er en gjenganger i arkitekt Steckmests virke, både på egenhånd og i hans mangeårige samarbeid med arkitekt Paul Due. Kapellets arkitekt er hedret gjennom et veinavn på Ormøya. Kapellet ble innviet ved biskop Essendrop 24. Mai 1893.

Anvendt litteratur:
Jacob Breien - Ormøens historie, 1894
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Bernhard Steckmest

Et utvalg norske kirker

Utvalgte utsnitt: 

Sydfasaden


Tårn og sideportal


Portalen


Detalj av portal© 2000/2001 arc!