Oslo:
Oscar IIs portal, Norsk folkemuseum, Museumsveien 10

Oscar IIs portal ble reist i 1883, som portal til Kunst- og industriutstillingens område i Slottsparken i Kristiania. Den ble utført av Saugbrugsforeningen. Portalen markerer dragestilens - eller "den nationale træstils" - inntog. Portalens arkitekt var Holm Hansen Munthe, som med tiden skulle markere seg som stilartens fremste eksponent. Frognerseteren er det mest kjente arbeid fra hans hånd.

Etter utstillingen ble portalen tatt ned, men kammerherre Christian Holst, kong Oscar IIs organisator for det nye utstillingsområdet ved Oscarshall, lot portalen gjenoppføre på Bygdøy i 1884. Holst samlet inn gamle norske bygninger og gjenoppførte dem på dette utstillingsområdet. Samlingen - Oscar IIs friluftsmuseum - dannet grunnlaget for Norsk folkemuseum.

Portalens stilistiske uttrykk er hentet fra det middelalderske repertoar, med et overveiende romansk uttrykk. Slektskapet med stavkirkene er åpenbart. Proporsjonene er også preget av en annen stilart som var populær på 1880-tallet, nemlig gotikken. De romanske rundbuene og stavkirkenes dragehoder skulle bli dragestilens fremste særtrekk.

Foruten kongens monogram ble portalen utstyrt med teksten "Adgang til Hovestuen og Gols Kirke". Portalen står ved en nå ubenyttet inngang til folkemuseets område.

Anvendt litteratur:
Bygdøy - Drømmen om Arkadia (Byminner nr. 2-3 1994)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Holm Munthe

Utvalgte utsnitt: 

Detalj av utstikker


Mønedekor og dragehode


Detalj av portalens indre© 2000 arc!