Oslo:
Oscar IIs portal, Norsk folkemuseum, Museumsveien 10

Mønedekor og dragehode.

[tilbake]


© 2000 arc!