Oslo:
Østensjøveien 52

Denne trevillaen ble oppført i 1910 for kjøpmann Joh. Johannesen ved arkitekt Eduard Carlén. Huset er bygget over halvannen etasje, med panelte fasader. Hovedfasaden er symmetrisk komponert, med en midtakse markert av karnapp, altan og takark. Stiluttrykket er sammensatt av empire og jugend,

Villaen har etter en større veiutbygging over deler av tomten blitt beliggende på kanten av en forstøtningsmur, og er dermed blitt et gjenværende romantisk element.

Kilde:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv

Geir Tandberg Steigan
Eduard Carlén

Bygningsoversikt, Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon


Havefasaden


Villaen sett fra Brynseng© 2007 arc!