Oslo:
Parkveien 29

Dette huset ble oppført ca. 1845. Huset tilhørte en tid komponisten Halfdan Kierulf, som kalte huset Romancefabriken. Det ble imidlertid oppført for bankkasserer H. C. Borchgrevinck, da med adresse Store Parkvei 5. Huset er bygget i en tidlig horisontalpanelt sveitserstil, og er temmelig likt sin nabo, nr. 31. Nr. 29 er imidlertid utstyrt med sadeltak, i motsetning til naboens halvvalmede. Begge husene har midtark med balkong, dog i noe forskjellig utførelse. De er begge en del av den gamle villaforstaden Bag Slottet, planlagt av slottsintendant Linstow.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 6

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Vindu i første etasje[tilbake]


© 2000 arc!