Oslo:
Parkveien 31

Huset ble oppført ca. 1845 for byråsjef Brynie. Det er bygget i en tidlig horisontalt laftepanelt sveitserstil, og bærer slående likhetstrekk med Underhaugsveien 15 (løkken Svanehøi) som ble bygget i samme periode og som nå er revet. Det er også temmelig likt sin nabo, nr. 29. Nr. 31 er imidlertid utstyrt med halvvalmet tak, i motsetning til naboens sadelvariant. Begge husene har midtark med balkong, dog i noe forskjellig utførelse. De er begge en del av den gamle villaforstaden Bag Slottet, planlagt av slottsintendant Linstow.

Som så ofte ellers var en slik villa bebodd av to familier, der huseieren bodde i én etasje og leiet ut den annen. Blant byråsjefens første leieboere var professor Peter Jonas Collett og hans hustru Camilla, født Wergeland. Siden, omkring 1855, kom huset på nye hender: Kabinetts-kammerherre Conrad Ferdinand Weidemann.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 7

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Vindu i første etasje[tilbake]


© 2000 arc!