Oslo:
Pilestredet 89b

Denne villaen ble byggemeldt av arkitekt Niels Bay i 1885, på en parsell av Stensløkken. Huset er bygget i laft over halvannen etasje, med asymmestrisk komposisjon, utstikkende bjelkehoder og kraftig utstikkende svevegavl. Skifertaket har en knekk der utstikket begynner. Huset har et verandautbygg under svevegavlen. Dette ble tegnet av arkitekt Bernhard Steckmest i 1885, altså mens huset var under oppførelse. Villaen er utført i sveitserstil.

Skipsreder A. Krog var husets eier tidlig i 1890-årene, mens før århundreskiftet hadde tollbetjent Christian Juell Sandberg overtatt. Sandberg og hans familie var også husets beboere på den tiden.

Kilde:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/

Geir Tandberg Steigan
Niels Bay

Bernhard Steckmest

Bygningsoversikt, Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon


Gavl og verandaparti© 2007 arc!