Oslo:
Pilestredet 95

Denne frittliggende villaleiegården ble byggemeldt i 1890 av S. Sørensen ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Nr. 97 fra 1891 ble også byggemeldt av Sørensen, og det er mulig at Gulbransen også var arkitekt for denne. Sørensen byggemeldte flere av trehusene på Fagerborg.

Huset er utformet som en stor villa, med én leilighet per etasje. Den har en asymmetrisk komposisjon, der sideaksene dominerer gatefasaden. Et karnapp og en svevegavl danner venstre flanke, mens åpne verandaer utgjør den høyre. Huset er utført i sveitserstil, og er underlagt enkelte endringer gjennom årene. En ominnredning ble utført allerede i 1898 ved arkitekt Ivar Cock.

De to husstandene ble ved århundreskiftet forsørget av bokholder ved Christiania Gasværk Henrich Benjamin Wegner og manufakturgrosserer Anund Hanssen, far til Rolf Stranger. Wegners datter Jeannette var på denne tiden musikklærerinne.

Kilde:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Norsk Biografisk Leksikon - Kunnskapsforlaget
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/

Geir Tandberg Steigan
Sigurd Reidolph Gulbransen

Bygningsoversikt, Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2007 arc!