Oslo:
President Harbitz' gate 16

Denne horisontaldelte tomannsboligen ble oppført i 1889 for en E. Olsen ved arkitekt Carl Konopka, på en tomt som da hadde adresse Eilert Sundts gate 9f. Huset kom snart i frøken Schwartz' eie, og ved århundreskiftet tilhørte huset H. Ellefsen. Blant leietagerne ved århundreskiftet var marineintendant og revisor Fredrik Wilhelm Blehr, agentur og kommisjonsforretningsdrivende Johan August Degen og mursvend Sigvart Jensen, hvis oppgave var å "se efter gaarden". Han bodde nok på kvisten.

Huset er utført i en kompakt, enkelt komponert og artikulert sveitserstil, med utbygg for kjøkkentrapp og et gavlparti asymmetrisk plassert på den ene langsiden.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Carl Konopka

Til arc!3s hovedside med navigasjon


Kortside mot gaten© 2004 arc!