Oslo:
Hamna, Professor Dahls gate 26

Huset er oppført omkring 1860 For Ludvig Kristensen Daa, om dennes løkkehus, forandret noe ved H. Berle 1898, for daværende innehaver skolebestyrer Berle. Huset ble gitt ny fasade, tilbygget og påført indre forandringer i 1917 ved Henrik Bull for generalkonsul Bergvall. Det er Henrik Bulls stil, her en elegant nordisk nybarokk, som idag preger huset. Huset har i det tyvende århundrets siste tiår huset både Handelsakademiet og Radio Tango, og er blitt kalt "Det hvite hus i Professor Dahls gate".

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 3

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Henrik Bull

Utvalgte utsnitt: 

Fasaden fra en annen vinkel


Husets inngangsparti© 2000 arc!