Oslo:
Glads mølle, Sandakerveien 10

Denne bygningen er den eldste av alle fabrikkbygningene langs Akerselven. Den ble bygget ved Labakkenfallene i 1736. Møllen ble anlagt under navnet Nedre Papirmølle av handelshuset Collett & Leuch sammen med kjøpmann Iver Elieson. Firmaet Collett & Leuch ble grunnlagt av geheimråd James Collett, innvandret fra England og gift med Karen Leuch.

Nedre og Øvre Papirmølle ble senere drevet i fellesskap i perioden 1748-98; den øvre kalles også Bentse Brug. I 1798 overtok Fredrik Glad på Grefsen gård møllen, og den fikk sitt navn etter ham.

I 1851 ble det meste av bruket - unnttatt møllen - overtatt av havnedirektør og ingeniør Oluf Nicolay Roll og redaktør A. B. Stabell. De ombygget papirfabrikken på vestre bredd, mens møllens papirproduksjon fra 1856 ble drevet av dennes eier kjøbmand Peter Nicolaysen. Driften av papirmøllen opphørte i 1870-årene, og fra 1880 var Glads mølle integrert i Rolls og Stabells Hjula Væverier.

En tid i det tyvende århundre - frem til 1958 - var Glads mølle åsted for produksjon av grammofonplater. Dette året flyttet F. J. Stenersens trykkeri inn i møllebygningen, som da var eiet av kommunen. Trykkeriet kjøpte bygningen i 1985, og restaurerte den i 1982.

Bygningen er en enkelt utført bygning med en karakteristisk bred og kraftig bygningskropp, og et bredt mansardtak. Bygningen er holdt i en enkel, sen barokkstil.

Kilder:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Amund Helland - Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristiania, 1917
http://www.geocities.com/o_nystrom/Isachsen.htm

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2003 arc!