Oslo:
Fagerheim, Singasteinveien 15

Fagerheim er en godt bevart og elegant ornamentert sveitservilla, med en usedvanlig detaljrikdom. Den er svært klassisk med antefiks som mønespir. Ornamentikken viser en gotisk tendens, som bredte om seg på 1870-tallet. Husets arkitekt er dessverre ukjent, men vedkommende var utvilsomt svært dyktig.

Villaen er bygget over halvannen etasje, og har en fremskutt glassveranda i full høyde, vendt mot haven og fjorden. Haveanlegget er stort anlagt, og her finnes godt bevart sidebygning, badehus, dueslag og dukkestue. Husets inngangsparti mot veien ble tilbygget i 1917-18, ved snekkermester Gustav Gjelstad for den daværende eier, skipsmegler Herman Sørensen.

Fagerheim ble oppført i 1870 for kjøpmann H. Holtermann på en tomt kjøpt fra en Rummelhoff, som solgte flere av tomtene på stedet. Huset var opprinnelig en sommerbolig, som generalkonsul Christoffersen overtok i 1878.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999
Jacob Breien - Ormøens historie, 1894

Andre kilder:
Gamle hus i bydel 10, bevaringsplan

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Glassverandaen mot havet


Villaen fra en annen vinkel


Detalj av gavltrekanten[tilbake]


© 2000 arc!