Oslo:
Bakken, Skjellveien 14

Bakken ble bygget i 1876 for grosserer Sønke Engelhardt Sønnichsen. Han bodde i Kristiania, der han også var født, med leilighet i Prinsens gate 5. Eiere etter Sønnichsen har vært ekspedisjonssjef Alf Collett, grosserer Einar Westye Egeberg, direktør Thune Larsen, malermester Waagaard, Kafé Norrøna og til sist Norsk Luthersk Misjonssamband, som har benyttet stedet i mange år.

Bakken ligger fint og vestvendt til på Malmøyas nordlige del. Huset er utført i laft, og er utsmykket med enkle dekorative virkemidler, kraftig bjelkeverk og enkelt utskåret dekor i gavlen. Huset er bygget over en T-formet grunnflate, som er fylt igjen av de lukkede verandaene langs husets vestside.

Anvendt litteratur:
Malmøya - Årbok for Søndre Aker historielag 1984

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo© 2002 arc!