Oslo:
Vestvik, Skjellveien 3

Vestvik ble bygget i 1872 for brukseier A. Johannesen. Huset har en stor, vestvendt veranda over to etasjer, som danner husets kortende. Huset har bortsett fra den rikt utstyrte vearandaen en nøktern utforming, i upanelt lafteplank og med enkle former. Glassverandaen er delvis åpen, med detaljer inspirert av den tidlige sveitserstil, preget av nygotikken.

Fra husets eierrekke kan nevnes skibsreder Chr. Møller, skibsreder Bjørnstad, Peder Dæhlin og sistnevntes arvinger.

Anvendt litteratur:
Malmøya - Årbok for Søndre Aker historielag 1984

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Utvalgte utsnitt: 

Fasade mot syd© 2001 arc!