Oslo:
Slottsforvalterboligen i Slottsparken

Dette huset er det eldste i Slottsparken, fra tiden før det området ble innkjøpt med slottsbygging for øye. Det er opprinnelig et løkkehus som ble oppført allerede i 1808 for kjøpmann Jørgensen. Det ble om- og påbygget ved slottsarkitekt H. D. F. Linstow for slottsforvalter Uwe i 1848, og fikk da sitt sveitserstilspreg. Det ble gitt sitt nåværende utseende i 1977.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999

Geir Tandberg Steigan

[tilbake]


© 2000 arc!