Oslo:
Granli, Hellarhus, Solveien 143c

Dette iøynefallende huset ble bygget for Schous bryggeris direktør Hans von der Planitz i 1889. Huset skal være et tysk ferdig hus. Det utmerker seg med sitt uvanlig bratte tak, tekket med mønsterlang skifer. Huset ble noe forandret ved en tilbygging i 1910, der blant annet et lite tårn ble tilføyet, men det har beholdt sitt eventyraktige preg. Huset ligger i Solveiens sving, på veien ned mot Ljan stasjon, og har en formidabel utsikt.

Von der Planitz var, likesom huset, tysk. Han ble hentet fra Stuttgart til Norge i 1878 for å bli teknisk leder i Schous bryggeri. Han ble snart medeier i bryggeriet, og i 1898 ble han dets eneeier.

Von der Planitz deltok allerede som 16-åring i krigen mellom Østerrike og Preussen.

Byggherren ga huset navnet "Granli", men etter at en Toftdahl overtok i 1919 har det vært kjent som "Hellarhus"

Anvendt litteratur:
Fint folk i bratte bakker - Ljans historie, 1990
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget

Geir Tandberg Steigan

[tilbake]


© 2000 arc!