Oslo:
Strømsborg, Strømsborgveien 13

Våningshuset på Strømsborg er bygget i en stilhistorisk brytningstid, omkring 1850. Huset har en klassisk komposisjon, stilistisk hjemmehørende i senempiren. Det har en stram, symmetrisk komposisjon, og de karakteristiske små vinduene i loftsetasjen. Midtpartiet er markert uten å være fremskutt, og bygningskroppen er kompakt og sluttet. Likevel anes sveitserstilen. De spisse, nygotiske vinduene ble innført av slottsintendant Linstow og arkitekt Nebelong ved byggingen av slottets gardevaktstue i 1845-47. En svært tidlig fullkommen sveitservilla ble bygget like etter på Hengsengen (Bygdøy) der de samme spisse vinduene forekommer. Men på Strømsborg henger empiren igjen. Huset er riktignok utstyrt med en veranda over to etasjer, men denne er ikke plassert på fronten, men på kortenden, og har en strammere form en sveitservillaenes verandaer.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget 2000

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Endevegg med veranda[tilbake]


© 2000 arc!