Oslo:
Fjellstuen, Sundveien 17

Dette morsomme, lille huset ble bygget i 1878 for fotograf Thorsen. Huset har en enkel, symmetrisk komposisjon, men det bærer et utsiktstårn (belvedere) inspirert av italiensk villaarkitektur som en krone bak gavlen. Tårnets dekor er intakt, med de hengende "dråpene" som man sjelden finner bevart. De smale, rundbuede vinduene minner om dem arkitekt Niels Eckhoff benyttet i sine villaleiegårder på Fagerborg på samme tid.

Grindverket i frontgavlen er ikke det opprinnelige.

Anvendt litteratur:
Malmøya - Årbok for Søndre Aker historielag 1984

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo© 2001 arc!